TVÄTT MED KVALITET OCH SERVICE I FOKUS

Att tänka på

Att ha en ren och välskött fasad och tak är viktigt för både estetiska och funktionella syften. Det är en viktig del av underhållsprogrammet för en byggnad då det avlägsna smuts, alger, mögel och andra föroreningar. Dessa föroreningar kan göra att byggnaden ser smutsig ut men kan också orsaka kostsamma skador om de lämnas obehandlade under en längre tid.

Om du väljer att tvätta fasaden är det viktigt att anlita en professionell firma för att utföra jobbet. En felaktig användning av högtryckstvätt eller kemikalier kan orsaka skador på fasaden och göra mer skada än nytta. Vi på Ardfors måleri har den kunskap och erfarenhet som krävs för att rengöra fasaden effektivt och säkert.

Säkerheten vid rengöring av byggnader och tak är av yttersta vikt för både arbetarna och allmänheten nedanför. Våra medarbetare har rätt utbildning och erfarenhet för att arbeta på högre höjder och kunna hantera farliga situationer som kan uppstå. De är även försedda med lämplig skyddsutrustning, inklusive sele, hjälm, säkerhetslinor och fallskydd.

Fasadtvätt av byggnad Göteborg Ardfors måleri
Fasadtvätt höghus företag

Tvätta fasad

Det finns olika metoder som kan användas för fasadtvätt, inklusive högtryckstvätt, kemisk rengöring, ånga och torrborstning. Valet av metod beror på fasadens typ och skick, samt på graden av smuts och föroreningar som ska avlägsnas. Vi kan utföra en grundlig undersökning av fasaden och ge rekommendationer om vilken metod som är mest lämplig för att rengöra den. För oss på Ardfors måleri är det viktigt att jobbet är korrekt utfört och att du som kund blir nöjd.

Tvätta tak

Vad är viktigare än att skydda ditt hem och din familj? Med vårt professionella takrengöringsteam kan du vara säker på att ditt tak inte bara ser rent och snyggt ut, utan också skyddar ditt hem från skador. Våra experter har den nödvändiga kunskapen och utrustningen för att säkert och effektivt rengöra ditt tak utan att orsaka skador. Vi vet att det kan vara frestande att försöka rengöra ditt tak själv, men det kan vara farligt och leda till allvarliga skador eller skador på taket. Låt oss ta hand om det åt dig och se till att ditt tak är rent och skyddat för att hålla ditt hem säkert och säkert i många år framöver.

Taktvätt - låt oss på Ardfors måleri tvätta taket åt dig

TÄNK PÅ

”En väl underhållen fasad ger ett gott intryck till potentiella köpare eller hyresgäster och kan därför öka fastighetens värde. Att hålla fasaden ren och välskött är också en viktig faktor för att upprätthålla ett gott rykte och en professionell image för företag.”

– Anonym

Tvätta övrigt

Vi på Ardfors Måleri erbjuder en omfattande tjänst för tvättning av allt husrelaterat, inklusive uppfarter, altaner, trappor, solpaneler och mycket mer. Vi använder miljövänliga och effektiva rengöringsmedel som tar bort smuts och fläckar utan att skada miljön. De verktyg vi använder beror helt på underlaget och anpassas efter varje enskilt fall så ytan inte skadas.

Att tvätta huset regelbundet är inte bara viktigt för att hålla det rent och fräscht, det kan också bidra till att förlänga livslängden på ytor som utsätts för väder och vind. En ren uppfart eller altan ger dessutom ett välkomnande intryck för besökare.

Rengöringsmedel

För oss är miljötänk viktigt, vi har därför skapat ett eget rengöringsmedel med hjälp av en kemist. Den unika formulan i vårt rengöringsmedel är baserad på naturliga ingredienser och är helt fri från skadliga kemikalier som kan skada din hälsa och vår planet. Istället är det berikat med kraftfulla enzymer som bryter ner smutsen på ett naturligt och effektivt sätt, vilket gör att varken växter, djur eller människor kan skadas.

Miljövänligt rengöringsmedel Med egen formula

BEHÖVER DU MÅLA FASAD, TAK, VÄGGAR ELLER TAPETSERA?